coachujemy coachujemy

Jesteśmy głęboko przekonani, że pytania mają siłę zmieniania życia. Właściwe pytania mobilizują do działania, budują wiarę w siebie, zachęcają do przyjmowania innej perspektywy, zapraszają do refleksji i skłaniają do myślenia poza schematem. Coaching jest dla nas dynamicznym procesem budowanym na fundamencie partnerskich relacji i opartych na dobrowolnym zaangażowaniu każdej ze stron. Nasi klienci przełamują dzięki temu swoje ograniczenia, zyskując energię do podejmowania odważnych decyzji, efektywnych działań oraz konkretnych, bezpiecznych i budowanych w zgodzie ze swoimi wartościami realnych zmian.

Coaching biznesowy opieramy o strategię i cele operacyjne każdej organizacji. Organizujemy spotkanie wstępne z przełożonymi oraz klientami korzystającymi z sesji, dzięki którym precyzyjnie ustalamy cele i założenia coachingu. Jeśli istnieje taka potrzeba, to na koniec sporządzimy raport dotyczący osiągnięć oraz rekomendacji w zakresie wcześniej ustalonych celów coachingowych, lecz po wcześniejszym uzgodnieniu treści raportu z klientem. Przeprowadzamy coaching osobiście oraz on-line, czyli za pomocą skypa lub telefonu. Wszystkie nasze sesje objęte są tajemnicą dotyczącą treści poruszanych podczas sesji, która obowiązuje coacha oraz klienta w podpisanej wspólnie umowie.

„Kto wie lepiej? ”

Powiedzmy sobie otwarcie i szczerze: żaden psycholog, ekspert, doradca, trener, badacz, rodzic, szef czy przyjaciel nie wie o nas więcej, niż my sami wiemy o sobie. Tylko my posiadamy klucz do naszej pamięci, a coach nie ma do niej dostępu, póki nie zapyta. Klient posiada wszelkie informacje, dlatego coach jest w naszym rozumieniu ekspertem od procesu a klient od tematu.

„Co ja zrobiłbym w tej sytuacji?”

Zadawanie odpowiednich pytań pomaga ludziom zaprzestać polegania wyłącznie na sugestiach innych, budując w nich pouczycie odpowiedzialności oraz zdolności przywódcze.

„Czego potrzebuje teraz najbardziej?”

Nie ma chyba większego daru w budowaniu relacji międzyludzkich, niż umiejętność dostrzegania prawdziwego ja. Każdy z nas chce być doceniany, rozumiany i kochany. Coach, dzięki sztuce zadawania pytań oraz umiejętności aktywnego słuchania, buduje z klientem relacje oparte na zrozumieniu, szczerości i autentycznie budowanym szacunku.

„Co powstrzymuje mnie przed wygrywaniem?”

Często nasi klienci pomimo posiadania fachowej wiedzy, czy umiejętności nie mają odwagi wykonać pierwszego kroku. Każda zmiana, by była możliwa potrzebuje jednak nieodłącznego elementu, jakim jest wiara we własne możliwości. Właściwe dlatego już same pytania uzdalniają do wykonywania takich rzeczy, których klient sam z siebie niebyłby w stanie zrobić, dając mu przy tym poczucie sprawstwa i doświadczenie wewnętrznej siły. Autentyczne i szczere przekonanie coacha o możliwościach swojego klienta wysyła bardzo ważny sygnał: „Uda Ci się. Masz genialne pomysły. Wierzę w Ciebie…”

„Gdybym był teraz w najlepszej formie, co bym teraz zrobił?

Posługujemy się pytaniami, dzięki którym nasi klienci motywują się do angażowania, przełamując własne zahamowania i blokady. Głęboko wierzymy, że mniej lub bardziej trafne rozwiązanie opracowane przez klienta przynoszą lepsze rezultaty niż „właściwe” odpowiedzi coacha. Pytania mają moc motywowania, by się angażować, a w konsekwencji przecież to właśnie zaangażowanie przynosi efekty.

Korzystając z naszego coachingu doświadczysz skuteczności potwierdzonej niezwykłą biznesową efektywnością.

Nasi coachowie szczycą się międzynarodową certyfikacją takich organizacji jak: (NMC) Nobel Manhattan Coaching, (ICF) International Coach Federation, (ICC) International Coaching Community oraz (IIC&M) International Institute of Coachong & Mentoring.

Posiadamy niezbędne doświadczenie korporacyjne w swojej specjalizacji coachingowej oraz wykształcenie.

Efekty naszych sesji wzmacniamy w razie potrzeb klienta o testy lub indywidualny trening.

Zanim rozpoczniesz sesję otrzymasz bezpłatną konsultację z informacją, czy coaching jest dla Ciebie jedynym narzędziem do osiągnięcia zakładanych celów, czy też warto zrobić coś jeszcze zanim rozpoczniesz.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jesteśmy dumni oferując coaching, który poparty jest w Skills Garden dowodem niezwykłej efektywności i wspaniałych historii rozwoju naszych klientów.