wdrażamywdrażamy

Co się stanie, gdy do samochodu napędzanego olejem napędowym wlejemy benzyny? Podobnie jest z motywacją na nudnym, a co ważniejsze w ogóle nie potrzebnym szkoleniu.

Błędna diagnoza potrzeb rozwojowych, złe miejsce szkoleń lub nieefektywny dobór metod edukacyjnych sprawia, że nawet najwybitniejszy i charyzmatyczny trener mija się z celami szkoleniowymi, a firma traci środki na co najwyżej „fajne szkolenia”, zamiast inwestować w naprawdę skuteczne rozwiązania.

Dlatego w Skills Garden grupa naszych psychologów bada potrzeby rozwojowe klienta na poziomie indywidualnym, grupowym oraz organizacyjnym przed i po usłudze szkoleniowej. Mierzymy poziom przyswajanej wiedzy, rozwój umiejętności oraz zmiany postaw, opierając się na wywiadach indywidualnych, kwestionariuszach i obserwacji uczestniczącej przyszłych uczestników szkolenia. Wszystko zależy od rzeczywistych potrzeb organizacji, diagnozy i celów. Dlatego w Skills Garden „szyjemy na miarę” skuteczne rozwiązania edukacyjne.

W Skills Garden, gdy zdiagnozujemy na piramidzie potrzeb i siatce celów organizacji przede wszystkim braki kluczowej wiedzy u pracowników, rekomendujemy szkolenia. Gdy diagnozujemy np. kłopoty ze skutecznym radzeniem sobie z „trudnymi klientami” w obszarze standardów obsługi, to rekomendujemy metodę treningową. Natomiast gdy diagnozujemy w organizacji kłopoty głównie na poziomie np. kreatywności, to rekomendujemy klientom metodę warsztatową np. warsztat twórczego rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Dodatkowo, jeśli istnieje uzasadniona celowość, wplatamy w komponowane przez nas szkolenia, treningi i warsztaty elementy coachingu lub gier, aby wzmocnić trwałość i skuteczność edukacji.

Jesteśmy pragmatyczni biznesowo i wiemy, że rozwój pracowników w organizacji jest częścią dynamicznego procesu budowanego na zasadzie powiązań „naczyń połączonych”. Szkolenia nie zapobiegną np. spadkowi sprzedaży, gdy dobrze wyszkolony handlowiec sprzedaje w niezgodzie ze swoimi wartościami „psujący się produkt”, by tylko utrzymać rodzinę lub firma wynagradza specjalistę znacznie poniżej jego kompetencji, boleśnie doświadczając rotacji na kluczowym stanowisku. W takim wypadku zachęcamy do skorzystania z innych naszych rozwiązań np. doradczych.

Mamy świadomość, że edukacja pracowników nie jest zawieszona w próżni i aby była naprawdę skuteczna musi być spójnie powiązana z wartościami, rekrutacją kompetentnych pracowników na właściwym miejscu, zarządzaniem, strategią oraz standardami wewnątrzorganizacyjnymi na poziomie operacyjnym, a nie tylko deklarowanym przez organizację.

Rekomendujemy również, co nie mniej istotne komfortowe miejsca szkoleń, troszcząc się o ważne „szczegóły”, jak dopasowanie stylu trenerskiego do potrzeb grupy w zakresie stylu przyswajania wiedzy, doświadczenia i rzeczywistych przykładów. Takie podejście sprawia, że możemy być absolutnie pewni, iż inwestycja w rozwój pracowników przyniesie wymierne i liczne korzyści organizacji od satysfakcji pracowników przez efektywność aż do bycia atrakcyjnym pracodawcą w oczach przyszłych pracowników. Sukcesy naszych klientów są potwierdzeniem skuteczności naszej filozofii zrównoważonego rozwoju.

Chcesz wiedzieć więcej?

Mamy świadomość, że edukacja pracowników nie jest zawieszona w próżni i aby była naprawdę skuteczna musi być spójnie powiązana z wartościami, rekrutacją kompetentnych pracowników na właściwym miejscu, zarządzaniem, strategią oraz standardami wewnątrz organizacyjnymi na poziomie operacyjnym a nie tylko deklarowanym przez organizację.