Jesteśmy ekspertami w budowaniu silnej i trwałej pozycji naszych klientów. W Skills Garden, wierzymy w to, że nowoczesna edukacja i biznes mogą przyczyniać się nie tylko do zaspokajania ważnych ambicji finansowych, ale równocześnie do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu. Potrzeb takich jak wyrażanie własnej osobowości poprzez pomysłowość, kreatywność, twórczość, przedsiębiorczość czy nawet spryt, gdy startujemy z gorszej pozycji. Jednak zawsze w duchu fair play i wierności wyznawanym wartościom, które nadają sens naszemu codziennemu funkcjonowaniu. Sukcesy naszych klientów nie są dziełem przypadku. Są efektem pomysłowości, synergii wiedzy, bardzo ciężkiej, wytężonej pracy oraz głębokiej wiary w to co robimy dla siebie i poprzez nasza pracę dla innych. Wiele firm doradczych lub szkoleniowych mówi jak coś należałoby zrobić. W Skills Garden po prostu to robimy bo wiemy jak rozwijać ludzi z sukcesem. Jeśli interesują Cię historie sukcesu to właśnie w tym miejscu publikujemy fakty o studiach przypadków rozwoju małych i dużych firm. Dziękujemy w tym miejscu wszystkim klientom, którzy zaufali naszej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu w implementacji programów badawczych i doradczo-rozwojowych. Przykłady te są realnym dowodem odważnego, profesjonalnego oraz konsekwentnego przejścia od pomysłów do realizacji, za którymi kryją się niezwykłe historie ludzkich zmagań, pełnych pasji, emocji oraz uśmiechu na drodze do sięgania po marzenia te duże i te maleńkie.

Wprowadzenie

Firma Twoja Niania funkcjonuje w otoczeniu branży edukacyjnej od 2009 roku i specjalizuje się w dostarczaniu usług opiekuńczo wychowawczych dla dzieci jako przedszkole. Firma zrodziła się z marzeń przyszłej właścicielki jeszcze podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, która wracając do Polski po ukończonych studiach menedżerskich w USA podjęła decyzję o założeniu firmy-anglojęzycznego przedszkola. W listopadzie 2012 roku otrzymaliśmy zapytanie od firmy Twoja Niania o możliwość nawiązania współpracy w zakresie wparcia kondycji firmy.

Droga do diagnozy organizacji

Zaczęliśmy pracę od zebrania koniecznych i niezbędnych danych. Badanie potrzeb rozwojowych pracowników i firmy obejmowały: badanie klimatu organizacyjnego, badanie postaw i opinii pracowników, diagnozę kluczowych kompetencji na wszystkich szczeblach organizacji oraz badanie dokumentacji. Przeprowadziliśmy serię wywiadów indywidualnych i grupowych w zespole wpartych kwestionariuszami oraz obserwacją uczestniczącą w miejscu pracy. Badania wewnątrzorganizacyjne i analizy pomogły nam zrozumieć zakorzenione postawy i kluczowe modele myślowe zespołu. W ten sposób mogliśmy dobrać takie narzędzia pracy i ich formę by szybko i precyzyjnie odpowiadać na rzeczywiste potrzeby firmy.

Doradztwo organizacyjne i propozycja rozwiązań

Bardzo nas interesowało co „mali i duzi” klienci myślą, czują, jaka jest ich opinia oraz oczekiwania względem przedszkola Twoja Niania. Badaniom i analizie zostało poddane otoczenie rynkowe, konkurencja, trendy w dziedzinie edukacji i cała dynamika interakcji wpływająca na finansowanie i bieżącą działalność operacyjną. W trakcie procesu doradczego zebrane zostały dane o stanie wewnątrz organizacji. Zdiagnozowane zastały Kluczowe Indywidualne Czynniki Rozwoju wg Metody Skills Garden. Celem procesu doradczego było wspólne wypracowywanie z klientem optymalnych rozwiązań oraz zakontraktowanie celów i wskaźników mówiących nam o systematycznych postępach w realizacji kluczowych działań.

Implementacja

W przedszkolu Twoja Niania wdrożono indywidualny program rozwoju kompetencji biznesowych i menedżerskich kadry zarządzającej, który miał za zadanie wzrost kompetencji elementów zarządzania poprzez coaching oraz budowę ducha osobistego mistrzostwa w firmie Twoja Niania.

W wyniku zebranych danych i procesu doradczego został zaprojektowany i zaimplementowany nowy model biznesowy przedszkola z naciskiem na pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz nawiązanie i zbudowanie cennych sojuszy biznesowych mających kluczowe znaczenie w osiąganiu długofalowej przewagi konkurencyjnej.

Zaimplementowano program rozwoju pracowników poprzez kluczowe szkolenia, warsztaty psychologiczne i budowę nowych praktyk z wykorzystaniem elementów gier biznesowych.

„Od początku eksperci Skills Garden czuwali nad krytycznymi momentami zarządzania projektem i skutecznie interweniowali w momentach wewnętrznego ryzyka czy zewnętrznego impasu, które stawało w poprzek zakładanym celom. Bez tego sukces nie byłby prawdopodobnie w ogóle możliwy” - Magdalena Maniuk Dyrektor

Owoce współpracy Skills Garden i firmy Twoja Niania

Projekt realizowany był przez Skills Garden przez 30 miesięcy w okresie od 2012 do 2015 i przyniósł owoce na wielu różnych płaszczyznach. Klienci zyskali dla swoich małych pociech bezpieczne i twórcze miejsce, w którym pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie od standardów obsługi klienta przez metody wpierające rozwój dziecka do szkolenia z pierwszej pomocy wszystkich pracowników jako jedyne przedszkole w Tczewie. Ale to nie wszystko… „Staraliśmy się przede wszystkim uruchomić nieznany dotychczas potencjał zespołu, który wdrażał partycypacyjnie małe i duże zmiany” Bartosz Stawikowski właściciel Skills Garden.

Przedszkole Twoja Niania www.twojaniania.net pracuje jako jedyne w Tczewie na całej kosztownej metodzie „Klucza do uczenia się” za który nie pobiera w ogóle dodatkowych opłat od rodziców. Niewielu klientów jeszcze wie ile dzięki temu zostaje w ich kieszeni. Nauka języka w przedszkolu nie jest truizmem reklamowym, ale dzięki innowacyjnej i opatentowanej metodzie nauki języka angielskiego „Akcja na minutę” www.dzieciolandia.edu.pl dzieci mówią w przedszkolu żywym językiem angielskim, świetnie się przy tym bawiąc. Warto zobaczyć taką lekcją na żywo w przedszkolu.

Pierwsze i główne przedszkole Twoja Niania przy ulicy Grunwaldzkiej w Tczewie jest również szczególne, bo piękne dzięki muralowi niezwykle zdolnego polskiego grafika Marcina Budzińskiego właściciela firmy Wakeuptime wakeuptime.pl . Dzięki niemu placówki Twoja Niania zachwycają wewnątrz i na zewnątrz, a poprzez użyte kolory dobrze wpływają na samopoczucie dzieci.

Przedszkole Twoja Niania pisze, tworzy i drukuje w pelplińskiej drukarni Bernardinum www.drukarnia.bernardinum.com.pl własne niezwykłe podręczniki dla dzieci, co jest ewenementem w Polsce. Przedszkole inwestuje również w systematyczne badania dzieci w kierunku wykrywania wad postawy, dzięki współpracy z innowacyjną w tej dziedzinie Kliniką Rehabilitacji dr Iwony Zielińskiej w Tczewie www.klinikarehabilitacji.eu. Filozofia przedszkola skupia się również na kształtowaniu zdrowych charakterów dzieci poprzez edukację sportową i pamięć patriotyczną podobną na wzór ducha tej za oceanem w USA. Przedszkole również, co warte dostrzeżenia, cicho i hojnie wspiera finansowo potrzebujące dzieci oraz angażuje się w imprezy sportowe takie jak piłka nożna. Przedszkole posiada nowoczesną kuchnię, specjalne filtry do wody oraz jako jedyne w Polsce własną hodowlę ekologicznych warzyw niedaleko Tczewa, a także wiele innych pożytecznych rozwiązań. Jednym z celów projektu było osiągnięcie tego poziomu w ciągu 5 lat. Dzięki pracowitości i kreatywności całego zespołu i przy naszym skromnym udziale cel ten osiągnięty został przed czasem w 30 miesięcy. Dzięki temu Firma Twoja Niania zaczęła pisać zupełnie nowy rozdział już nie tylko bajki dla dzieci, lecz rozdziału firmy świadomie i twardo stąpającej po ziemi, przed którą stanęła nowa, niezwykła przyszłość i bardzo interesujące perspektywy.

Zmiana pozytywnie dotknęła również pracowników. Pracownicy mogli awansować ze stanowisk nauczycielskich na menedżerskie i dyrektorskie. Odnotowany został z awansem wzrost wynagrodzeń i satysfakcji poprzez m.in. motywowanie pozafinansowe i integracje. Wspólne doskonalenie jednoczy pracowników oraz pomaga ciągle się doskonalić wewnątrz organizacji, dając poczucie wpływu na zarządzanie firmą. „Nie jesteśmy wielką bogatą korporacją i nie pobierany od rodziców najwyższych opłat za przedszkole w Tczewie. Ciągle inwestujemy środki w rozwój naszej firmy. Mimo tego właściciele wynagradzają wszystkich pracowników dodatkowymi premiami finansowymi na święta i dzielą się wspólnie z nami sukcesem, organizując nam wspólne integracje np. podczas koncertu Bajm, tak jak to miało miejsce ostatnio” - Marlena Klekociuk Dyrektor

Wnioski końcowe. Podsumowanie

Właściciele firmy zbudowali przewagę konkurencyjną, osiągając zrównoważony rozwój. Firma Twoja Niania zyskała elastyczność w reakcji na zmiany otoczenia rynkowego. Szczególnie z tymi związanymi z finansowaniem ministerialnym i zmianami w ustawach oświatowych, mogących przyprawić o zawał właścicieli przedszkoli w polskiej, mało przewidywalnej biznesowej rzeczywistości. Firma wygrała konkurs na najlepszą firmę roku 2014 w konkursie „Rzemieślnik Roku” oraz rozrosła się z 1 do 3 placówek oraz zamierza rozpocząć budowę kolejnego czwartego i największego obiektu żłobkowo-przedszkolenego. Dodatkowo wsparliśmy firmę w pozyskaniu 1,25 miliona złotych na rozwój ze środków UE. Dzięki wsparciu radnych i interwencji Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego zwiększono we wszystkich tczewskich przedszkolach kwotę dofinansowania na edukację każdego z dzieci, by realnie wesprzeć comiesięczny wydatek rodziców na edukację. Społeczność lokalna zyskała 26 nowych miejsc pracy w placówkach Twoja Niania. Przez dynamiczny rozwój Twojej Niani 16 kolejnych firm dostarczających różne usługi zwiększyły na stałe zatrudnienie i podniosły standardy własnych usług na realizowanym trudnym projekcie. Miasto natomiast zyskuje zwiększone wpływy do budżetu z podatków przekraczające setki tysięcy złotych, przyczyniając się do poprawy warunków życia mieszkańców, infrastruktury, wizerunku miasta oraz klimatu mogącego faktycznie wspierać mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. To pokazuje, że wspólne wysiłki ponad podziałami różnych środowisk, przynoszą najlepsze rezultaty i są możliwe nawet w polskiej rzeczywistości małych i średnich firm oraz myślenie systemowe w praktyce firmy Skills Garden.

„Dzięki bezcennej współpracy z firmą Skills Garden spełniamy marzenia o tworzeniu niezwykłych miejsc dla rozwoju dzieci, które mogą się czuć w naszych placówkach jak w bajce pisanej nie tylko przez Pamelę Travers, ale zgrany i profesjonalny zespół całej firmy”- Kamila Chabowska właścicielka.

Doradzono również firmie palącą konieczność wprowadzenia nowych standardów HR w zakresie rekrutacji, modelu wdrażania nowych pracowników, cyku ciągłego podnoszenia kompetencji oraz manuałów w zakresie obsługi klienta i sytuacji trudnych. Dzięki temu byłaby możliwa realizacja strategii nie tylko krótko, ale też długoterminowej we wszystkich placówkach bez obniżania jakości i standardów pracy na przyszłość. W marcu 2015r. współpraca firmy Skills Garden oraz przedszkola Twoja Niania została oficjalnie zakończona.

Firmie Twoja Niania, życzymy wielu dalszych sukcesów, by nie ustawała w drodze do doskonalenia i odważnie spełniała marzenia dzieci, by mogły czuć się zawsze w swoim przedszkolu niczym w pięknej bajce…

Eksperci Skills Garden

Tu mamy wyjątkowe miejsce. Miejsce na Twoja firmę. Może kolejna historia będzie dotyczyła również Ciebie i Twojego zespołu? Jeśli chcesz napisać razem z nami nowy, fascynujący i niezwykły rozdział w rozwoju swojej organizacji skontaktuj się z nami już dziś.

Chcesz wiedzieć więcej?