budujemybudujemy

Start-up to przedsięwzięcie stworzone w celu poszukiwania takiego modelu biznesowego, który by gwarantował życie organizacji oraz jej rozwój poprzez dostarczanie określonej wartości klientom. W Skills Garden mówimy, że start-up to podróż na której będzie trzeba odpowiedzieć na fundamentalne pytanie i podjąć decyzję „co tak naprawdę chcesz zrobić z własnym życiem”? Jeśli masz już gotowy pomysł i chcesz zbudować własną firmę, to pomożemy Ci w podjęciu decyzji oraz udzielimy maksymalnego wsparcia minimalizując jednocześnie ryzyko. Wystarczy podjąć trudny i mozolny wysiłek zamiany marzeń na jasną wizję. Ukierunkować myślenie na cele, które są konkretne, mierzalne, atrakcyjne i realne do osiągnięcia w określonej perspektywie czasowej. Następnie stworzyć projekt graficzno-teoretyczny i plan, który wyznaczy właściwy kierunek Twoim codziennym zadaniom. Warto też zadać sobie pytanie, nie tylko po co to robię, ale też co zrobię, gdy już osiągnę ten cel? W Skills Garden zbudowaliśmy innowacyjne narzędzie w postaci matrycy służącej niczym dźwignia do budowy i rozwoju start-upów po nazwą MH2©.

MH2© to innowacyjne narzędzie w postaci matrycy ukierunkowanej na zmapowanie idei do pomysłu na model biznesowy. Ale to dopiero początek. Dokonujemy analizy statystycznej modelu, oceniamy potencjał czynnika ludzkiego, który wdrażać będzie model w zakresie kompetencji i doświadczenia. Dodatkowo analizujemy klimat otoczenia rynkowego, w którym będzie konkurował start-up tworząc mapę ryzyk, szans i zagrożeń. Domknięciem matrycy jest wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych i poszukiwanie zasobów inwestycyjnych warunkujących zasadnicze przetrwanie i dynamiczny rozwój start-upu, którego celem jest dalsze transformowanie. Budowane razem z naszymi klientami start-upy działają na rynku lokalnym oraz globalnym.

Zanim zainwestujesz swoje środki lub rozpoczniesz poszukiwanie zasobów inwestycyjnych pomożemy Ci rozwinąć i przetestować teoretycznie zalążek pomysłu od jasnego modelu biznesowego do zbudowania skutecznej strategii. Przypomina to rysunek architektoniczny z opisem dokumentacji czynności co, jak i w jakiej kolejności robimy. Zanim jednak rozpoczniesz działać w realnej biznesowej rzeczywistości spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytania czy warto budować taka firmę, model, produkt lub usługę? Czy to może być opłacalne a jeśli tak to na ile? Czy twój pomysł jest innowacyjny czy nie. To doświadczenie, które otwiera oczy i warte jest inwestowania w nie czasu i wysiłku.

Pamiętamy w swojej praktyce biznesowej genialne pomysły naszych klientów oraz wzorowe modele biznesowe, które powstały na ich fundamencie. Mimo to upadły lub zostały w bardziej optymistycznej wersji sprzedane np. aniołom biznesu. Dlaczego? Nie warto budować firmy, której nie będzie się kochało albo przynajmniej lubiło. Poza tym klienci będą automatycznie dostrzegać u Ciebie znużenie, tak jakby Twoja firma była prowadzona za karę. Tak dzieje się bardzo często, gdy tylko zysk przyświeca idei powstania biznesu. Z naszego doświadczenia wynika, że nieuchronnie na drodze budowania biznesu pojawią się krytyczne momenty i duże prawdopodobieństwo, że się poddasz. Widzieliśmy to wiele razy. Dlatego warto znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania. Lubisz to, co chcesz robić? Jesteś w tym dobry? Ile są w stanie ludzie Ci za to zapłacić? Wypracowaliśmy W Skills Garden narzędzia, które pomogą Ci nie tylko zdiagnozować potencjał, ale też zasadniczo go w trakcie rozwijać. Od Ciebie głównie zależy tempo i skuteczność wdrażanego start-upu.

W Skills Garden razem z klientami szukamy „pogody dla bogaczy”, przewidując pewne czynniki, podobnie jak meteorolodzy na bazie swoich programów i pomiarów. Mając doskonały pomysł, model i siłę sprawczą w postaci kompetencji, potrzebujemy jeszcze odpowiedniego klimatu biznesowego, by nasz pomysł mógł zakiełkować. Jaka jest sytuacja finansowa firm opierających swój model eksportu jabłek tylko do Rosji, wszyscy wiemy. Podobnie jest z nową aplikacją, innowacyjnym produktem budowlanym lub usługami, które muszą trafić na sprzyjające warunki, by się rozwijać. Warto docenić i przeanalizować możliwą konkurencję oraz ryzyko załamania „pogody rynkowej” w biznesowej podróży.

Nieodłącznym elementem każdego biznesu jest szczęście do ciągłego poznawania właściwych ludzi na właściwym miejscu. Pomagamy w nawiązaniu kontaktów biznesowych, które znajdują odzwierciedlenie w wymiernych korzyściach. Znajdujemy finansowanie dla kosztownych pomysłów. Wymaga to jednak szczęścia. W Skills Garden wierzymy, że szczęście w biznesie rośnie proporcjonalnie do innowacyjnego myślenia i ciężkiej pracy.

„Sektor MSP w Polsce w większym stopniu niż w UE jest zdominowany przez mikrofirmy, których udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw wynosi 96%”. – PARP Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

„Wkład MSP w tworzenie wartości dodanej brutto wynosi około 48,4%, zaś liczba pracujących w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących” – PARP Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Naszym celem w Skills Garden jest angażować się w budowę skupisk start-upów poprzez uruchomienie środowisk, programów edukacyjnych oraz budowę zaplecza infrastrukturalnego. Pomagamy ludziom projektować i budować „wędki biznesowe”, dzięki którym staną się niezależni. To fantastyczne i niezwykłe przedsięwzięcie. Współtworzymy i zachęcamy władze lokalne do tworzenia swojego rodzaju kreatywnego „ula” i współzależnego działania ,w którym pomagamy spełniać marzenia młodym przedsiębiorcom. Pomagamy według naszej metody MH2© umożliwiającej najbardziej prawdopodobny i efektywny rozwój wg naszych doświadczeń. W bardzo realny, konkretny i mierzalny sposób przyczyniamy się do budowy silnej, innowacyjnej gospodarki w Polsce i UE, przy jednoczesnym tworzeniu nowych wspaniałych miejsc pracy, w których młodzi ludzie dają upust swojej pomysłowości i energii w twórczy sposób. Tworzenie miejsc pracy przez takie działanie wymaga nowego myślenia, przywództwa i współpracy wszystkich środowisk, którym leży na sercu prawdziwe tworzenie miejsc pracy nie tylko z dziedzin takich jak informatyka, automatyka, robotyka, ale wszystkich dziedzin życia gospodarczego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tylko w ostatnim roku razem z naszymi klientami stworzyliśmy 28 modeli biznesowych start upów, które zaistniały w UE a nawet na rynku globalnym.