relaksujemyrelaksujemy

Zmieniający się w szaleńczym tempie świat narzuca współczesnemu człowiekowi wymagania adaptacyjne, sprostanie którym, w większym niż kiedykolwiek stopniu naraża go na ryzyko przewlekłego stresu. Badania naukowe nad stresem nie pozostawiają wątpliwości. Reakcje stresowe stanowią istotny czynnik utrudniający funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne. Bardziej dramatyczny w skutkach jest potwierdzony, negatywny wpływ stresu jako jednego z czynników osłabiających odporność psychoimmunologiczną oraz wyzwalających procesy chorobowe. Na bazie wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie w formie treningu relaksacyjnego NRC©, którego autorami jest dwóch polskich psychologów dr Andrzej Strużyk i Bartosz Stawikowski. Propagowanie właściwej higieny psychicznej oraz rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z napięciem i stresem wg metodologii treningu NRC© – to rozwiązanie ukierunkowane na optymalne i zdrowe funkcjonowanie.

Stres objawia się zmianami na poziomie emocji (lęki, płaczliwość, agresja, poczucie winy etc.), fizjologii (częste bóle głowy, kręgosłupa, dolegliwości żołądkowe, zaburzenia snu, utrata ochoty na seks, większa podatność na choroby i infekcje) oraz zmian w zachowaniu (wydłużenie czasu pracy, zła dieta, częste popełnianie błędów, kłótliwość i wybuchowość, niedbanie o siebie, etc). Dolegliwości psychosomatyczne są najczęściej skutkiem przeciążenia wywołanego długotrwałym stresem, u których podstaw kryją się trzy główne źródła, z których pierwsze to te wywołane relacjami z innymi np.: rozwód, separacja, święta, ślub, problemy natury seksualnej, problemy w relacji rodzic-dziecko itd. Drugie to te związane ze zmianą np.: przejście na emeryturę, utrata pracy, przeprowadzki, narodziny dziecka, choroby, śmierć bliskiej osoby, traumatyczne doświadczenia. Trzecie główne źródło stresorów to te związane z pracą np.: ciągłe zmiany, trudni współpracownicy, presja aby pracować ciężej, szybciej wydajniej i efektywniej.

Trening NRC© jest holistyczną metodą treningu antystresowego w ujęciu interdyscyplinarnym. NRC© łączy w integralną całość ćwiczenia neurorelaksacyjne, których skutkiem jest stworzenie i wdrożenie codziennych nawyków prozdrowotnych i autorelaksacyjnych, coachingu zarządzania sobą w stresie, ukierunkowanego na redukcję i/lub eliminację stresorów, który poprzedzony jest autodiagnozą głównych źródeł napięć psychicznych w naszym życiu i ogólnych predyspozycji osobowościowych. Spoiwem i uzupełnieniem technik treningu antystresowego NRC© jest medytacja wywodząca się z naukowego podejścia psychologii.

Ćwiczenia neurorelaksacyjne w treningu NRC© to innowacyjna technologia łączenia zaburzeń psychosomatycznych poprzez zastępowanie ich tworzonymi i utrwalanymi w organizmie reakcjami relaksacyjnymi. Podstawową korzyścią z uczestnictwa w zajęciach treningowych oraz sesjach neurorelaksacyjnych jest doświadczenie realnego hamowania bardzo konkretnych, negatywnych reakcji stresowych np. odczuwania chronicznego zmęczenia, problemów z koncentracją, zaburzeń snu, natręctw myślowych i emocjonalnych, dokuczliwych reakcji wegetatywnych oraz bólu. Wieloletnie doświadczenie prowadzących oraz świadectwa uczestników poprzednich edycji treningów potwierdzają to dobitnie. Poprzez praktyczne stosowanie skutecznych ćwiczeń i technik uczestnicy uczą się rozluźniania układu mięśniowego, optymalizowania czynności i procesów fizjologicznych, odprężania psychicznego. Wartym szczególnego podkreślenia faktem jest to, że systematyczne stosowanie proponowanych ćwiczeń utrwala pozytywne zmiany w funkcjonowaniu organizmu. W ten sposób, istotne podnoszenie jakości życia każdego uczestnika staje się dzięki oferowanemu treningowi bardzo namacalne i realne.

Trening NRC© wyposażyliśmy w Coaching Zarządzania Sobą w Stresie © by każdy z uczestników treningu mógł stworzyć własny „smartny” plan profilaktyki i walki ze stresem oraz włączyć go do codziennej higieny psychicznej w formie nawyków. Coaching umożliwia również pracę z różnymi formami wewnętrznych napięć, które maja swoje źródło w prokrastynacji, niskim poczuciu własnej wartości, poczuciu winy i lęku gdy odpoczywamy, niejasnym sprecyzowaniu celów życiowych, strachem przed krytyką, przekonaniach oraz w życiu w niezgodzie z wartościami w miejscu pracy itd. Dzięki nowatorskiemu połączeniu metod i technik medycyny behawioralnej z metodami coachingu każdy uczestnik ma niepowtarzalną możliwość nabycia kompetencji autorelaksacyjnych na różnych poziomach i wyznaczania w tym zakresie realnych zmian poprzez określenie mierzalnych celów tak, aby wprowadzona metoda na trwałe mogła zawitać w codziennym, szybkim i skutecznym zastosowaniu.

W 2011 roku w przeglądzie naukowym „New Scientist” opublikowano artykuł, w którym omówiono 17 grup i rodzajów korzyści płynących z medytacji, zbadanych metodą naukową, zaobserwowanych w sferze zachowania, myślenia, emocji oraz zdrowia. Medytacja ma długą historię. Współcześni naukowcy dopiero zaczynają rozumieć, dlaczego codzienna nawet kilkuminutowa praktyka medytacyjna ukierunkowana na bycie w „chwili obecnej” jest tak bardzo cenna.

Zdrowie i harmonia to nie tylko uwolnienie od stresu i dysfunkcyjnych zaburzeń. Nawet doskonale zaadaptowana do zmieniającego się, wymagającego środowiska osoba może cierpieć z powodu braku właściwego poziomu motywacji życiowej, poczucia spełnienia. Sam „ład poznawczo – behawioralny” organizmu może tego nie gwarantować. Psychologowie, terapeuci, klinicyści zgodnie potwierdzają, że niezbędna jest właściwa organizacja osobowości, zdolnej integrować organizm w jego relacjach z otoczeniem. Trening medytacyjny jest powszechnie stosowany nie tylko jako skuteczna metoda poprawiania funkcjonowania organizmu, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale także jako sposób na rozwój osobisty i samorealizację. Medytacja proponowana uczestnikom treningu NRC© inspirowana jest tradycją i dorobkiem psychologii. Jest metodą ukierunkowaną na rozwijanie umiejętności dokonywania istotnych rozróżnień, niezbędnych w uwalnianiu procesu postrzegania siebie, świata i własnych relacji ze światem od czynników wartościująco - emocjonalnych. Uczestnicy warsztatu, pracując na wybranych wymiarach doświadczenia medytacyjnego, takich jak: ja – moje, obserwujący – obserwowane, działanie – dzianie się, obserwacja – identyfikacja, rozwijają „poczucie realizmu” istotne w kształtowaniu dojrzałej i zdrowej osobowości. Celem medytacji jest nauczenie uczestników postawy dystansu poznawczo-emocjonalnego oraz odkrywania i tworzenia osobistej hierarchii motywów życiowych – „ukierunkowania życiowego”. Zgodność wyborów i postępowania z taką hierarchią jest warunkiem przeżywania i utrwalania poczucia satysfakcji i spełnienia.

Trening antystresowy NRC© opieramy o wieloletnią praktykę zbudowaną na fundamencie naukowym i na bazie indywidualnego podejścia do każdego uczestnika. Stan relaksacji osiągany jest w oparciu o procesy psychoneurofizjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem hamowania obocznego oraz warunkowania reakcji relaksacyjnych na bodźce językowe. Uczestnicy osiągają i uczą się relaksacji poprzez aktywny trening, całkowicie na poziomie świadomym i dobrowolnym.

W metodologii warsztatów nie wykorzystujemy żadnych elementów sugestii, autosugestii czy hipnozy. W metodologii pracy nie są również wykorzystywane żadne metody wschodnich szkół medytacji. Niezwykle ważną rzeczą jest fakt, że proponowane metody neurorelaksacji wykluczają stosowanie jakichkolwiek czynników zewnętrznych stymulujących procesy relaksacyjne. Nie stosujemy urządzeń wspomagających obniżanie uśrednionego potencjału korowego w kierunku fal alfa lub theta, jak również technologii feedback, muzykoterapii, aromaterapii, światłoterapii itp.

Jednym z istotnych założeń metodycznych jest ukierunkowanie zajęć na praktyczny aspekt. Program warsztatów nie przewiduje psychoterapii, wykładów, rozbudowanych form interaktywnej pracy grupowej. Oczywiście, na życzenie zainteresowanych, prowadzący wyjaśniają i udzielają szczegółowych informacji dotyczących teoretycznych podstaw stosowanych metod. Skuteczność warsztatów opiera się na indywidualnym podejściu do każdego uczestnika, który - mimo iż w grupie - pracuje pod kierunkiem trenera-terapeuty samodzielnie i aktywnie. Dlatego uczestnicy pracują w małych grupach. Każdy uczestnik ma również możliwość umówienia się z każdym z prowadzących na indywidualne sesje, trening, rozmowę w zależności od osobistych potrzeb. Większość spośród setek uczestników, którzy skorzystali z proponowanego treningu podkreśla jej prostotę i efektywność.

Adresatami treningu są wszystkie osoby zainteresowane profilaktyką oraz samorozwojem. To idealny trening dla każdego, kto czuje potrzebę wewnętrznej integracji reakcji własnego organizmu z funkcjami psychicznymi. Szczególnie zapraszamy wszystkie osoby z grup podwyższonego ryzyka stresowego takich jak np. przedsiębiorcy, menedżerowie, urzędnicy administracyjni i sądowi, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele oraz przedstawiciele służb mundurowych. Trening to szansa na rozwiązanie problemów osób przeżywających potrzebę zmniejszenia dokuczliwych zaburzeń psychosomatycznych. Nieoceniony dla tych, którzy cierpią z powodu przeżywanych napięć w postaci dokuczliwych i nie poddających się kontroli wahań stanów emocjonalnych np. chroniczne zmęczenie, płaczliwość, napady apatii, nagłe osłabnięcia, lęki i niepokoje, niczym nieusprawiedliwione stany euforyczne, bóle, natręctw myślowych, zaburzeń wegetatywno-fizjologicznych np. kłopoty ze snem, skurcze, drżenia, kłopoty z oddychaniem, tiki, problemy z ciśnieniem i tętnem, dysfunkcje procesów fizjologicznych.

Program prowadzony jest każdorazowo przez dwóch psychologów - dr Andrzeja Strużyka i Bartosza Stawikowskiego oraz przy dodatkowym wparciu innych członków naszego zespołu. Więcej możesz przeczytać o nas w zakładce Zespół.

Piątek

16.00 Powitanie uczestników, przedstawienie prowadzących i oferty dodatkowego indywidualnego wsparcia.

17.00 Trening relaksacyjny: autodiagnoza reakcji stresowych i wyznaczenie osobistych celów związanych z treningiem.

19.00 Kolacja

20.00 Trening relaksacyjny: ćwiczenia wprowadzające do neurorelaksacji.

21.15 Medytacja wieczorna

Sobota

7.30 Medytacja poranna

8.00 Śniadanie

9.00-10.30 Sesja neurorelaksacyjna: ćwiczenia wprowadzające, ćwiczenia psychoruchowe w układach bezwładnościowych - mimowolnych.

11.00-12.30 Trening coachingowy

13.00-13.20 Medytacja południowa

13.30 Obiad i przerwa poobiednia

(w przerwie możliwość wsparcia specjalistów, umówionych wcześniej spotkań indywidualnych).

16.00-17.00 Trening neurorelaksacyjny: ćwiczenia wprowadzające, ćwiczenia psychoruchowe w układach dobrowolnych, ćwiczenia mentalne w układach dobrowolnych.

17.15-18.15 Trening coachingowy

18.30 Kolacja

(w przerwie możliwość wsparcia specjalistów, umówionych wcześniej spotkań indywidualnych).

20.30 Medytacja wieczorna

Niedziela

7.00 Medytacja poranna

8.00 Śniadanie

9.00-10.30 Sesja neurorelaksacyjna: ćwiczenia wprowadzające, ćwiczenia psychoruchowe w układach dobrowolnych, ćwiczenia mentalne w układach dobrowolnych, warunkowanie sygnałów językowych z reakcjami relaksacyjnymi.

11.00-12.30 Trening coachingowy

13.00-13.20 Medytacja południowa

13.30 Obiad

14.30 Podsumowanie i zakończenie

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy realizację naszych treningów antystresowych NRC© w trzech niezwykłych miejscach w Polsce do wyboru…

Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle położona jest w Beskidzie Śląskim, na północno-wschodnim stoku Zadniego Gronia (728 m n.p.m.), niedaleko zbiegu potoków Białej i Czarnej Wisełki. Rezydencję tworzy zespół budynków: historyczny Zamek Górny wraz z drewnianą kaplicą pw. św. Jadwigi Śląskiej; Zamek Dolny – dziś hotel z 15 komfortowymi pokojami i apartamentami oraz Gajówka – mieszcząca restaurację, 12 pokoi gościnnych i dwie sale szkoleniowe. Do dyspozycji gości Rezydencji i turystów jest kawiarenka z tarasem widokowym. Przy Zamku Dolnym zorganizowano mały plac zabaw dla dzieci oraz siłownię plenerową. Zadaszony grill umożliwia organizację uroczystości i spotkań plenerowych. Personel Rezydencji wyróżnia profesjonalizm obsługi i dyskrecja. Zapraszamy na stronę:

www.zamekwisla.pl

Pięciogwiazdkowy Hotel Dwór Oliwski to wyjątkowe miejsce, łączące klimat zabytkowego dworu z nowoczesnością i komfortem pięciogwiazdkowego hotelu. Dwór Oliwski położony jest w sercu Trójmiasta, w zabytkowej dzielnicy Gdańska - Oliwie, niedaleko od lotniska, sopockiego Molo i centrum Starego Miasta Gdańska. Pociągiem pendolino z Warszawy dojadą Państwo do nas nad morze w zaledwie dwie i pół godziny. Atutami hotelu są wysmakowane pokoje, do których "zagląda" przyroda. To także przestronne centrum konferencyjne, stylowe SPA, XVII-wieczna winiarnia i urzekający ogród poprzecinany strumieniami. Więcej mogą Państwo zobaczyć i przeczytać na naszej stronie internetowej pod adresem:

www.dworoliwski.pl

Hotel Narvil Conference & Spa to połączenie eleganckiego hotelu, nowoczesnego centrum konferencyjnego i ekskluzywnego spa. Doskonała lokalizacja nad brzegiem Narwi, dyskretna i zaciszna atmosfera okolicy oraz bogaty wybór atrakcji i możliwości wypoczynku tworzą niezwykłą ofertę Hotelu. To miejsce obdarzone energią pochodzącą wprost z natury. Hotel powstał w pełnej harmonii z przyrodą, która stanowiła inspirację zarówno dla nazwy, jak i dla przestrzeni wewnątrz Hotelu. Na każdym kroku znajdują się niecodzienne nawiązania do dwóch symboli Hotelu – żywiołu wody i spokoju lasu. Hotel Narvil to również wykwintna kuchnia, która zadowoli gusta najbardziej wymagających smakoszy oraz liczne atrakcje rozrywkowe i sportowe, m.in. basen i sauny, korty to squasha i tenisa ziemnego, siłownia w plenerze w wiele innych. Spotkajmy się nad Narwią… Więcej na stronie:

www.hotelnarvil.pl

Terminy Promocja Miejsce treningu Dostępność miejsc
7-9 sierpień(-50%)Gdańsk Hotel Dwór Oliwskibrak wolnych miejsc
14-16 sierpień(-50%)Serock Hotel Narvil Conference & Spabrak wolnych miejsc
21-23 sierpień(-50%)Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiślebrak wolnych miejsc
28-30 sierpień(-50%)Gdańsk Hotel Dwór Oliwskibrak wolnych miejsc
4-6 września(-50%)Serock Hotel Narvil Conference & Spabrak wolnych miejsc
11-13 września(-50%)Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiślebrak wolnych miejsc
18-20 września(-50%)Serock Hotel Narvil Conference & Spabrak wolnych miejsc
25-27 września(-50%)Gdańsk Hotel Dwór Oliwskibrak wolnych miejsc
02-04 październikaRezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiślebrak wolnych miejsc
09-11 październikaGdańsk Hotel Dwór Oliwskibrak wolnych miejsc
16-18 październikaSerock Hotel Narvil Conference & Spabrak wolnych miejsc
23-25 październikaRezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiślebrak wolnych miejsc

Udział w pełnym trzydniowym treningu antystresowym NRC©

Możliwość dodatkowej pracy indywidualnej w formie coachingu indywidualnego

Konsultację indywidualną w zakresie problematyki i profilaktyki stresu

Dedykowane materiały edukacyjne utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności

Rezerwację wybranego hotelu oraz dwa noclegi w pokoju dwuosobowym

(Istnieje oczywiście możliwość rezerwacji w pokoju jednoosobowym za dodatkowa opłatą)

Pełne wyśmienite wyżywienie w formie dwóch śniadań, dwóch obiadów i dwóch kolacji w hotelu

Różne atrakcje hotelowe (np. w formie basenu, siłowni) udostępnionych powszechnie dla gości

Wsparcie dedykowanego koordynatora podczas treningu NRC©

Możliwość bezpłatnej konsultacji telefonicznej w czasie do 2 tygodni od zakończenia treningu NRC©

To wyjątkowa, ekskluzywna i jedyna oferta takiego typu dostępna w Polsce

Cóż… Wystarczy, że do nas przyjedziesz. Resztą z przyjemnością zajmiemy się my...

Zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytania rezerwacyjnego on-line. Pozwala on zaoszczędzić czas oraz nie wymaga drukowania. Wystarczy wpisać niezbędne informacje oraz użyć przycisku „wyślij”. Nasi konsultanci w ciągu 24 godzin wyślą do Państwa odpowiedz zwrotną i udzielą wszystkich niezbędnych informacji mailowo i telefonicznie.

Sprawdź dostępność miejsc on-line tutaj

Oferujemy autorską metodę treningów antystresowych NRC©, dzięki której nasi klienci skuteczniej mogą dbać o swoje zdrowie. Uczestnicy naszych treningów doświadczają znaczącej ulgi w dolegliwościach psychosomatycznych w czasie jednego weekendu oraz otrzymują rozwiązania chroniące ich przed nieprzyjemnymi skutkami stresu w przyszłości.