Kompasem naszych wszystkich działań są nasze wartości, które są podstawą naszego funkcjonowania i wyznaczają ramy podejmowania naszych decyzji nie tylko tych deklarowanych, ale przede wszystkim na poziomie operacyjnym. W Skills Garden wartości stanowią motor napędowy naszej pracy i są źródłem naszej niegasnącej pasji.

„Misją Skills Garden jest uruchamianie potencjałów tkwiących w człowieku oraz przekształcanie ograniczeń organizacji w inspirujące wyzwania i realne do osiągnięcia cele”.

Naszym najcenniejszym produktem jest wiedza i doświadczenie o sposobach funkcjonowania ludzi i organizacji. Dysponujemy kapitałem intelektualnym i narzędziami pomiaru dzięki którym trafnie docieramy do źródeł niewykorzystywanych zasobów i możliwych ograniczeń. Szybko i precyzyjnie dostrzegamy oraz rozwiązujemy naturalne przeszkody w rozwoju naszych partnerów, które przekształcamy w inspirujące wyzwania i realne do osiągnięcia cele.

Na bazie naszych doświadczeń z różnych dziedzin biznesu, nauki oraz marzeń i pragmatycznych potrzeb biznesowych stworzyliśmy własną niezależną jednostkę wyspecjalizowaną do osiągania konkretnych celów biznesowych i osobistych. Zbudowaliśmy precyzyjnie współpracującą sztafetę rozwiązań w dyscyplinie badań, doradztwa i implementacji, włączając w to najnowsze metody pracy w biznesie i z klientami indywidualnymi.

Dostarczamy naszym klientom metody efektywnej diagnozy rzeczywistych celów i potrzeb umieszczonych na drabinie hierarchii ważności i mapie otoczenia rynkowego. Słuchamy potrzeb naszych klientów, budując razem z nimi przewagę rynkową w postaci konkretnych rozwiązań i podnosząc standardy ich własnych działań. Nasz biznesowy pragmatyzm jest odpowiedzią na rozumienie realiów małych i dużych organizacji oraz otoczenia w jakim funkcjonują. Natomiast naukowe podejście badawcze w zakresie psychometrii i badań marketingowych dopełniło naszą intuicję doradczą i doświadczenie w projektowaniu skutecznych przedsięwzięć rozwojowych. Międzynarodowa certyfikacja w zakresie biegłości i świadomości posługiwania się metodami pracy naszego zespołu jest potwierdzeniem kompetencji na drodze do realizacji naszej śmiałej wizji.

Stworzyliśmy własną opatentowaną metodologię wdrażania zrównoważonego rozwoju, której skutkiem są niezwykłe historie rozwoju organizacji oraz małych rodzinnych firm naszych klientów. W Skills Garden stale dążymy do osobistego mistrzostwa w dziedzinach, których się specjalizujemy.

Skills Garden oferuje Ci nieograniczone możliwości rozwoju. Jedynym ograniczeniem może być tylko Twoja wyobraźnia. U nas będziesz naprawdę zaangażowany w twórczą pracę na kreatywnych obrotach, czego konsekwencją jest skuteczny proces osiągania wymarzonych celów osobistych i biznesowych. A to wszystko w dynamicznym zespole i przyjaznej atmosferze. Skills Garden to wszechstronny rozwój dla ludzi i organizacji pod adresem jednej marki.

Chcesz wiedzieć więcej?