referencje

W Skills Garden poszukujemy nowych metod stymulowania organizacji oraz rozwoju procesów ich implementowania, które stanowią zapowiedź przełomu w budowaniu miejsc bardziej innowacyjnych na bazie modeli i standardów innych niż dotychczas. Aby tak się działo podważamy „ stary dogmat planowania, organizowania i kontroli” i tworzyć takie warunki pracy by ludzie mogli „prowadzić najbardziej wartościowe życie, na jakie ich stać”.