Serdecznie zapraszamy do udziału w Studiach Podyplomowych „Lider Innowacji. Organizacja i finansowanie projektów innowacyjnych”

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności oraz zwiększenie świadomości w zakresie kreowania innowacji, finansowania i zarządzania projektami innowacyjnymi oraz wdrażania innowacyjnej strategii w organizacji, osób zarządzających przedsiębiorstwami, kierowników i pracowników jednostek naukowych oraz innych instytucji działających.

Podczas zajęć wykładowcy oraz trenerzy będą kładli nacisk na pozyskanie umiejętności praktycznych z zakresu: kreowania pomysłów biznesowych i ich rozwijania, zarządzania projektami innowacyjnymi jak również wprowadzaniem zmian, finansowania innowacji, pozyskiwania i zarządzania środkami zewnętrznymi (w tym publicznymi) przeznaczonymi na innowacje, komercjalizacji innowacji czy pozyskiwania środków na zachowanie trwałości innowacji. Zajęcia prowadzone będą w większości przypadków w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywnych.

Zapraszamy osoby, które w przedsiębiorstwach (w tym małych, średnich oraz dużych), uczelniach, bądź jednostkach badawczo naukowych oraz administracji zajmują się: szeroko pojętą innowacyjnością, rozwojem produktów, zarządzaniem projektami biznesowymi, finansowaniem rozwoju, wdrażaniem zmian.

Dzięki Studiom uzyskacie Państwo wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.: metod generowania i rozwijania projektów o charakterze innowacyjnym, bardzo konkretnych możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego projektów, aplikowania oraz procedur obowiązujących przy składaniu wniosków o finansowanie projektów do Funduszy Strukturalnych oraz zarządzania nimi.

Dodatkowe informacje pod adresami www.innobaltica.eu oraz na www.ekonom.ug.edu.pl.

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/44180/sp_lider_innowacji_organizacja_i_finanasowanie_projektow_innowacyjnych

Serdecznie zapraszamy

ISA Skills Garden UG